ELTEP s.r.o.

Zpracování a vizualizace dat

Jedním z aktuálních směrů a trendů je digitalizace průmyslu „Průmysl 4.0“. Toto cestou čtvrté průmyslové revoluce nabízíme možnosti integrace softwarového řešení, které je směřováno pro rozšíření možnosti manažersky velmi důležitých výpočtů OEE a celková vizualizace nejen výrobních dat. V rámci tohoto vývoje jsme se zaměřili na kompletaci portfolia poskytovaných služeb a řešení.

Software zpracování a vizualizace dat patří mezi flexibilní a komplexní řešení. Flexibilita softwaru je zaručena jedinečným asociativním datovým modelem, na jehož principu je naše integrace softwaru založena. Komplexnost řešení je zaručena především dlouholetou zkušeností s implementací výrobních technologií a digitalizací výrobních procesů. Díky tomu jsme schopni řešit požadovaný sběr dat efektivním způsobem od návrhu databází, optimalizací technologických procesů, zpracování dat až po návrh datových modelů zpracovaných v konkrétních vizualizačních modulech.

Máme zkušenosti se sledováním a vizualizací nejdůležitějších výrobních údajů z procesně rozdílných výrobních společností. Mezi nejčastěji používané moduly patří:

Moduly vizualizace OEE, kvality, výkonnosti, dostupnosti, zmetkovitosti, spotřeb materiálů a látek používaných při výrobě, spotřeb energií, poruchovosti a moduly zamřené na technologicko-ekonomické vyhodnocení.

Software zajišťuje možnosti integrace dat z různých zdrojů jako jsou např. ekonomické softwary, softwary sledování přístupu, zabezpečovací systémy, externí SQL databáze, nebo jednorázové externí vstupy např. Excel, Acces.