ELTEP s.r.o.

Projekční činnost

Společnost disponuje vlastním samostatným konstrukčním a vývojovým oddělením. Převážně se orientujeme na konstrukci a vývoj prototypových strojů a zařízení. Naše konstrukce využívá moderní 3D CAD systémy Solid Edge, Invertor a CATIA. Po celou dobu vývoje i realizace jsme v úzkém spojení se zákazníkem a takto, společně a s podporou našeho automatizačního SW a HW oddělení, vytváříme reálný obraz budoucího výrobku.

pROJEKČNÍ ČINNOST ZAHRNUJE:

  • Studii technického řešení
  • Koncept v 3D modelu
  • Realizace zakázky v 3D modelu včetně jeho simulace
  • Výrobní dokumentace
  • Dokumentace skutečného stavu
  • Servisní a uživatelské manuály
  • CE – certifikaci