ELTEP s.r.o.

Profesní struktura

Firma ELTEP s.r.o. je rozdělena do několika oborových sekcí. Základem firmy je 30 kmenových zaměstnanců a dále cca 10 stálých externích spolupracovníků v oblasti realizace. Dohromady tak tvoříme úspěšný celek vzájemně propojených jednotek, které na sebe navzájem spoléhají a spolupracují spolu.  Silnou stránkou našich zaměstnanců je pracovitost, spolehlivost, profesionalita, rychlost a kvalita poskytovaných služeb.

Graf_personalni_struktura