ELTEP s.r.o.

Dotace a fondy

Naše firma je zapojena do čerpání prostředků z Evropských sociálních fondů (ESF). Tyto dotace využíváme především na další vzdělávání našich zaměstnanců a ke zvyšování jejich kvalifikace.

Díky těmto finančním prostředkům rozšiřujeme znalosti a odbornost našich zaměstnanců a máme tak možnost obstát ve stále se zvyšujícím konkurenceschopnějším prostředí.

Zaměřujeme se především na kurzy s odbornou tématikou, týkající se např. programovacích jazyků, kreslicích programů, robotiky apod., a jazykovou vybavenost. Naši zaměstnanci jsou schopni se plynně dohovořit anglicky, německy a rusky.

Dotační fondy jsme využili a využíváme v rámci projektů:

  • „Vzdělávejte se pro růst“,
  • „Vzdělávejte se pro růst – adaptabilita“,
  • „Vzdělávejte se pro růst v Pardubickém kraji II.“,
  • „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“.

Tyto projekty jsou financovány z 85 % z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR. 

 

Dotační program OP PIK 2014 - 2020

Název dotačního  programu :  ICT a sdílené služby, výzva II – část a) Tvorba nových IS / ICT řešení

Název projektu :   Vývoj SW pro simulaci dopravníkových řešení

Projekt číslo :  CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0008340

Projekt řeší  tvorbu softwarového nástroje sloužícího pro návrh a ověření výrobní kapacity a funkcionality robotické technologie kombinované s dopravníkovým systémem. 

Dotační program MPO, OP PIK 2014 - 2020

Dotační program:  APLIKACE - Výzva VII.

Dotační projekt: SW aplikace pro optimalizaci procesů na robotických lakovacích a manipulačních linkách

Název projektu:   Vývojové inovační centrum modularity

Projekt číslo:  CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0019976

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

logo_eulogo_mpologo_up