ELTEP s.r.o.

Produkty

Zaměřujeme se na konstrukci a vývoj automatizovaných strojů pro klíčové oblasti průmyslu. Základem strojů je využití senzorové techniky, kamerových systémů, pneumatických a hydraulických pohonů, popř. průmyslových robotů, které jsou centralizovány do řídicích a monitorovacích systémů strojů. Součástí strojů mohou být databázové aplikace sloužící pro evidenční, kontrolní a archivační účely.

Mezi tyto produkty zejména patří:

JEDNOÚČELOVÉ STROJE

Dle požadavků zákazníka navrhujeme a realizujeme zařízení na míru. Všechny vyráběné stroje jsou navrženy v souladu s platnými harmonizovanými normami a jsou označeny symbolem CE.

MANIPULAČNÍ A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

Pro jednodušší mechanické aplikace realizujeme víceosá zařízení řešená pomocí servopohonů. Dále nabízíme řešení pro dopravu a manipulaci mezi jednotlivými technologickými operacemi.

 

PŘÍPRAVKY

Navrhujeme a konstruujeme přípravky do různorodých technologických procesů. Ve většině případů se jedná buď o kontrolní přípravky, u kterých se vyhodnocuje tvarovost a rozměrovost, nebo o zakládací a montážní přípravky pro sestavení finálního produktu.

MONTÁŽNÍ PRACOVIŠTĚ

Pro manuální operace řešíme dodávky, ve kterých se využívá centrálně řízeného a monitorovaného šroubování, nýtování, lisování nebo lepení. Všechna pracoviště jsou navrhována a vybavena systémy Poka – Yoke.

TESTOVACÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

Řešíme konkrétní aplikace pro zjišťování generačních změn a specifických parametrů testovaného produktu. V testerech využíváme široké spektrum měřící techniky pro vyhodnocování elektrických i neelektrických veličin.