ELTEP s.r.o.

Projekční a inženýrská činnost

Nabízíme komplexní projekční a inženýrskou práci úzce propojenou se všemi výkony a druhy instalací, které souvisejí s naší činností. Při řešení technických problémů se opíráme nejen o své zkušenosti a potřebná oprávnění, ale využíváme i všech nejnovějších poznatků a novinek v našem oboru. Taktéž úzce spolupracujeme s předními výrobci jednotlivých elektrických komponent. Hlavním cílem naší projekční činnosti je nabídnout, co možná nejvyšší kvalitu technického řešení, spolu s minimalizací daných investičních a provozních nákladů, včetně krátkých lhůt vlastní realizace.

Pro zpracování projektové dokumentace a řízení zakázek využíváme softwarové prostředky: MS Office, OpenOffice, MS Project, AutoCAD, ePLAN.

NAŠE PROJEKČNÍ SLUŽBY ZAHRNUJÍ:

  • Konzultaci se zákazníkem
  • Technické studie
  • Vypracování všech stupňů projektové dokumentace
  • Zpracování analýzy rizik
  • Tvorbu cenové kalkulace
  • Dokumentaci skutečného stavu
  • Technický dohled při realizaci